هزینه بسته‌بندی و ارسال

هزینه ارسال

هزینه ارسال سفارش‌ها به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

  • سفارش‌‌‌‌های با ارزش بیش از یکصد و پنجاه هزار تومان در شهر تهران رایگان ارسال می‌شوند.
  • سفارش‌‌‌‌های دوچرخه در تهران رایگان ارسال می‌شوند.
  • سفارش‌‌‌‌های دوچرخه به شهرستان توسط باربری انجام خواهد شد، و  ارسال تا باربری شهر مقصد نیز برای شهرستان ها رایگان می باشد.
مدت زمان تحویل سفارش ها
  • سفارش های شهر تهران: مدت زمان تحویل کالاهای بدون نیاز به اسمبل (مانند: لوازم جانبی و … ) در شهر تهران پس از ثبت سفارش و نهایی کردن سفارش طی تماس تلفنی و هماهنگی بخش پشتیبانی با مشتری ظرف 24 ساعت کاری ارسال می گردد.
  • سفارش های شهر تهران:مدت زمان تحویل کالاهایی که نیاز به اسمبل شدن خواهند داشت (مانند:دوچرخه و … ) در شهر تهران پس از ثبت سفارش و نهایی کردن سفارش طی تماس تلفنی و هماهنگی بخش پشتیبانی با مشتری ظرف72 ساعت کاری ارسال می گردد.
  • توجه: سفارش های ارسالی شهر تهران در ساعت تعیین شده که با مشتریان هماهنگ خواهد شد، تحویل می گردند و مشتریان محترم لازم است که در بازه زمانی مشخص شده در محل تحویل کالا حضور داشته باشند، در غیراین صورت مسئولیت و هزینه ارسال مجدد آن بر عهده مشتری می باشد.