پیگیری وضعیت خرید

جهت پیگیری وضعیت ارسال  سفارش خود با شماره تماس 55396708-021 داخلی 103 تماس بگیرید.

خرید من کجاست؟

برای رهگیری سفارش خود، شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.