MBH

شرکت MBH گسترده ترین طیف محصولات از قبیل تردمیل، الپتیکال، استپ، دوچرخه اسپینینگ، دوچرخه نشسته، دوچرخه ایستاده و همچنین طیف وسیعی از دستگاه های مکانیکی با قیمت های مختلف را ارائه می دهد .این دستگاه ها دارای ISO 9001:2000 بوده و در طی مراحل ساخت در 6 مرحله تست می شوند. در آزمایشگاه تست تنش، کیفیت دستگاه ها تست شده و مورد آزمایش قرار می گیرند. در فرایند پردازش نهایی دستگاه ها از روش های استاندارد سازی استفاده می شود.

نمایش 6 نتیحه