مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات فنی کرپی

نام کالا
کرپى فرمان دوچرخه FSA SLK MTB/Road - ST 31.8 90L 6d

کرپى فرمان دوچرخه FSA SLK MTB/Road - ST 31.8 90L 6d

ویژگی ها
وزن
کرپى فرمان دوچرخه FSA SLK MTB/Road - ST 31.8 90L 6d

141 گرم

شیب کرپی
جنس
کرپى فرمان دوچرخه FSA SLK MTB/Road - ST 31.8 90L 6d

کربن

مناسب برای رشته
کرپى فرمان دوچرخه FSA SLK MTB/Road - ST 31.8 90L 6d

جاده و کوهستان

سایز کرپی
کرپى فرمان دوچرخه FSA SLK MTB/Road - ST 31.8 90L 6d

31.8

قطر کرپی
طول کرپی
کرپى فرمان دوچرخه FSA SLK MTB/Road - ST 31.8 90L 6d

100میلی متر