باربند های دوچرخه در دو نوع باربند سقفی دوچرخه و باربند صندوقی دوچرخه می باشد.


باربند سقفی دوچرخه : که شامل پایه باربند و میله هایی معمولا از جنس آلومینیوم است که روی سقف خودرو بسته می شود. جعبه باربند سقفی نیز برای حمل وسایل مسافرت و تجهیزات ورزشی و ... طراحی شده که به دلیل داشتن درب و قفل، لوازم سفر را از نظر سرقت، خیس شدن یا افتادن در جاده محافظت می کند. 


باربند صندوقی دوچرخه: به صندوق عقب ماشین متصل می شود و توانایی حمل دوچرخه را نیز دارد.

مشاهده بیشتر
فیلتر ها
از تا