پایه قمقمه یا همان جای قمقمه جزئی از لوازم جانبی دوچرخه است که برای قرارگیری قمقمه آب بر روی بدنه دوچرخه نصب می‌شود. دوچرخه سواران حین دوچرخه سواری با توجه به تحرکی که دارند دچار تعریق شده و در نتیجه آب زیادی را از دست می‌دهند، از این‌رو داشتن قمقمه آب برای رفع تشنگی از ضروریات هر دوچرخه سواری خواهد بود.

مشاهده بیشتر