گوشواره دوچرخه در فشارهای مختلف دچار خمیدگی می شود ولی از شکستن فریم دوچرخه جلوگیری میکند. هر فریم دوچرخه گوشواره مخصوص به خود را دارد ، برند های فوجی، جی تی و اسپشیالایزد هر کدام برای بدنه های خود گوشواره های مخصوص به آن را طراحی و تولید کرده اند . معمولاً گوشواره ها از جنس آلومینیوم بوده و به صورت پیچی به بدنه دوچرخه متصل می شود . 

مشاهده بیشتر
فیلتر ها
از تا