مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات فنی تسمه تردمیل

نام کالا
تسمه تردمیل خانگی سایز170j برند دی کی سیتی

تسمه سایز170j جهت تردمیل خانگی برند دی کی سیتی

کاربرد
تسمه تردمیل خانگی سایز170j برند دی کی سیتی
دستگاه خانگی
ابعاد محصول
تسمه تردمیل خانگی سایز170j برند دی کی سیتی

170j

مناسب برای
تسمه تردمیل خانگی سایز170j برند دی کی سیتی

جهت تردمیل خانگی برند دی کی سیتی

ویژگی ها
تسمه تردمیل خانگی سایز170j برند دی کی سیتی

سایز170j