مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات فنی تسمه دوچرخه ثابت

نام کالا
تسمه موتور دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی سایز 914J

تسمه موتور دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی سایز 914J

کاربرد
تسمه موتور دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی سایز 914J
دستگاه خانگی
ابعاد محصول
تسمه موتور دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی سایز 914J

914J

مناسب برای
تسمه موتور دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی سایز 914J

دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی سایز 914J

ویژگی ها
تسمه موتور دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی سایز 914J

قابل نصب برروی سایر برندها