مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات فنی سایر قطعات

برند
فوم دسته دستگاههای باشگاهی برند سوپریم مدل SR 904 سایز 25.5 سانتی متر

سوپریم

نام کالا
فوم دسته دستگاههای باشگاهی برند سوپریم مدل SR 904 سایز 25.5 سانتی متر

فوم دسته دستگاههای باشگاهی برند سوپریم مدل SR 904 سایز 25.5 سانتی متر

ابعاد محصول
فوم دسته دستگاههای باشگاهی برند سوپریم مدل SR 904 سایز 25.5 سانتی متر

سایز 25.5 سانتی متر

کاربرد
میزان تحمل
ویژگی ها
فوم دسته دستگاههای باشگاهی برند سوپریم مدل SR 904 سایز 25.5 سانتی متر

فوم دسته دستگاههای ورزشی سایز 25.5 سانتی متر