مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات فنی قاب جانبی دوچرخه ثابت

برند
قاب ستون جلو دوچرخه ثابت باشگاهی برند اس ای جی مدل BG-7230

اس ای جی

نام کالا
قاب ستون جلو دوچرخه ثابت باشگاهی برند اس ای جی مدل BG-7230

قاب ستون جلو دوچرخه ثابت باشگاهی برند اس ای جی مدل BG-7230

ابعاد محصول
کاربرد
قاب ستون جلو دوچرخه ثابت باشگاهی برند اس ای جی مدل BG-7230
دستگاه باشگاهی
مناسب برای
قاب ستون جلو دوچرخه ثابت باشگاهی برند اس ای جی مدل BG-7230

دوچرخه ثابت باشگاهی برند اس ای جی مدل BG-7230