مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات فنی سایر قطعات

برند
قطعه سفت کننده تسمه دوچرخه خانگی برند SPORTOP مدل B660

اسپورتاپ

نام کالا
قطعه سفت کننده تسمه دوچرخه خانگی برند SPORTOP مدل B660

قطعه سفت کننده تسمه دوچرخه خانگی برند SPORTOP مدل B660

ابعاد محصول
کاربرد
میزان تحمل
ویژگی ها
قطعه سفت کننده تسمه دوچرخه خانگی برند SPORTOP مدل B660

قطعه سفت کننده تسمه دوچرخه مدل B660