مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات فنی قاب جانبی دوچرخه ثابت

برند
قاب ستون زین دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی مدل BK90

دی کی سیتی

نام کالا
قاب ستون زین دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی مدل BK90

قاب ستون زین دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی مدل BK90

ابعاد محصول
کاربرد
قاب ستون زین دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی مدل BK90
دستگاه خانگی
مناسب برای
قاب ستون زین دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی مدل BK90

دوچرخه خانگی برند دی کی سیتی مدل BK90