مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات فنی سنسور

برند
سنسور ضربان قلب قسمت زیرین اسکی فضایی خانگی برند دی کی سیتی مدل WESOAR

دی کی سیتی

نام کالا
سنسور ضربان قلب قسمت زیرین اسکی فضایی خانگی برند دی کی سیتی مدل WESOAR

سنسور ضربان قلب قسمت زیرین اسکی فضایی خانگی برند دی کی سیتی مدل WESOAR

مناسب برای
سنسور ضربان قلب قسمت زیرین اسکی فضایی خانگی برند دی کی سیتی مدل WESOAR

اسکی فضایی خانگی برند دی کی سیتی مدل WESOAR

کاربرد
سنسور ضربان قلب قسمت زیرین اسکی فضایی خانگی برند دی کی سیتی مدل WESOAR
دستگاه خانگی