مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات قطعات چرخ

برند
ابعاد
قطر
رنگ
جنس
ویژگی ها

مشخصات طوقه / توپی طوقه / لاستیک / تیوپ

نام کالا
تبدیل عقب شفت به ضامن مویک Rear Axle Adapter 12/142

Mavic Rear AXle Adapter 12/142 – 157 DMax

برند
تبدیل عقب شفت به ضامن مویک Rear Axle Adapter 12/142
Mavic
رنگ
تبدیل عقب شفت به ضامن مویک Rear Axle Adapter 12/142

مشکی

سایز
وزن
عرض
عرض داخلی طوقه
مغزی توپی عقب
تعداد پره
والف
تعداد سوراخ
لاستیک
جنس
تبدیل عقب شفت به ضامن مویک Rear Axle Adapter 12/142

آلومینیوم

رشته
قطر
ویژگی ها
تبدیل عقب شفت به ضامن مویک Rear Axle Adapter 12/142

مناسب توپی های Mavic