سینی طبق دوچرخه یکی از اجزای اصلی سیستم انتقال قدرت در دوچرخه است. این قطعه از لوازم دوچرخه در واقع صفحه‌ای دندانه‌دار است که به میل‌لنگ (کرانک) متصل شده و با چرخش پاهای دوچرخه‌سوار، زنجیر دوچرخه را به حرکت درمی‌آورد و به نوبه خود چرخ عقب دوچرخه را می‌چرخاند.

مشاهده بیشتر
فیلتر ها
از تا